อยากทำงานโรงแรม ต้องเรียนสาขาอะไร

ต้องการสมัครงานเกี่ยวกับโรงแรม อยากทำงานโรงแรม ต้องเรียนสาขาอะไร?? จริงๆแล้วงานโรงแรม มีมากมายหลายแผนก (ดู งานโรงแรมมีอะไรบ้าง) มีตั้งแต่นักงานส่วนหน้า (Front Office) พนักงานบัญชี (Accounting) พนัก

สาขาท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นสาขายอดฮิตและตรงสายมากที่สุด แต่หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมของแต่ละมหาวิทยาลัย จะมีชื่อสาขา รายละเอียดการเรียน และเป้าหมายของหลักสูตรแตกต่างกันไป เช่น สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท เป็นต้น  แม้ว่าหลักสูตรของแต่ละสถาบันจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันอย่างไร แต่เนื้อหาโดยพื้นฐานของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมจะมีวิชา หลักๆ ดังนี้

สาขาการโรงแรม

 1. การดำเนินงานส่วนหน้า (Front Office)
 2. แผนกครัว (Kitchen Operations)
 3. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) 
 4. การจัดเลี้ยง (The Catering Department)
 5. แผนกแม่บ้าน  (Housekeeping)
 6. จิตวิทยาการบริการ
 7. การบริหารงานโรงแรม
 8. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจโรงแรม
 9. การบริหารการตลาดและการขายในธุรกิจโรงแรม

และวิชาเลือกอื่นๆ ที่แต่ละหลักสูตรกำหนด เช่น การจัดการสปา เครื่องดื่มและบาร์ เป็นต้น

สาขาการท่องเที่ยว

 1. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 2. การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว
 3. การจัดการธุรกิจนันทนาการ
 4. ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 5. มัคคุเทศก์และการนำเที่ยว
 6. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
 7. อารยธรรมและประวัติศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยว
 8. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 9. การจัดการธุรกิจ MICE

และวิชาเลือกอื่นๆ ที่แต่ละหลักสูตรกำหนด เช่น การจัดการธุรกิจเรือสำราญ การจัดการธุรกิจการบิน เป็นต้น

การเรียนในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จะเน้นสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรม การท่องเที่ยว และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตั้งแต่ทฤษฎีการจัดการ ภาษา จิตวิทยา การบริหาร การบริการ และภาคปฎิบัติในวิชาชีพต่างๆ นอกจากงานตรงสายอย่าง งานบริหารโรงแรม แล้วนักเรียนที่เรียนจบทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ยังสามารถทำงานทางด้านอื่นๆได้อีก เช่น  

 1. การบริการอื่นๆ เช่น พนักงานสายการบิน  พนักงานต้อนรับ  ประชาสัมพันธ์  สปา MICE Event Organizer เป็นต้น
 2. งานด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์อาชีพ  วิทยากรนำเที่ยว เจ้าของธุรกิจนำเที่ยว  NGO เป็นต้น   
 3. ประสานงานระหว่างประเทศ เช่น ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก Shipping เป็นต้น
 4. อาชีพอื่นๆ เช่น องค์กรของรัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ  เป็นต้น

ข้อดีของการเรียนจบคณะ/สาขานี้ คือ งานหลากหลาย ไม่จำเจ และภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการส่วนมากจะไม่เน้นเรื่องสถาบันที่จบมา แต่จะเน้น คนที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการฝึกงานและทักษะส่วนตัวครับ

About jadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *