ตัวอย่างเรซูม่ ตำแหน่ง Hotel Front Desk Receptionists

แผนกต้อนรับของโรงแรม (Hotel Front Desk Receptionists) เป็นตำแหน่งพนักงานต้อนรับที่มีหน้าที่ทำให้แขกผู้เข้าพักรู้สึกเป็นที่ต้อนรับและผ่อนคลาย Hotel Front Desk Receptionists รับผิดชอบในขั้นตอนการเช็คอิน (check-in) การเรียกเก็บเงินและการแก้ไขข้อร้องเรียนใดๆ ที่มาจากลูกค้า ผู้ที่ต้องการสมัครงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับของโรงแรม (Hotel Front Desk Receptionists) จะต้องแสดง ทักษะในการให้บริการลูกค้าด้วยความสภาพ ความสามารถในการสื่อสาร และควรมีทักษะไอทีพื้นฐาน เพราะควรจะต้องใช้ ระบบบริหารจัดการโรงแรม ได้อย่างคล่องแค่ว นอกจากนั้น ควรมีจรรยาบรรณในการใช้โทรศัพท์และทักษะการเขียนที่ดี ผู้สมัครส่วนใหญ่จะจบหลักสูตรการจัดการโรงแรม หรือแม้ไม่ได้จบหลักสุตรนี้ แต่ก็มักจะมีประสบการณ์ทำงานในโรงแรมมาก่อน ทำให้รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งพนักงานแผนกต้อนรับของโรงแรม (Hotel Front Desk Receptionists) เป็นอย่างดี

About jadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *