สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง Front Office (FO)

ผู้สัมภาษณ์            Good morning, Miss Ann. Take a seat, please.

สวัสดีครับคุณแอน เชิญนั่งครับ

ผู้สมัคร                   Good morning, Sir. Thank you.

สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้สัมภาษณ์            What do you know about this position?

คุณรู้อะไรเกี่ยวกับตำแหน่งนี้บ้างครับ

ผู้สมัคร                   The candidates must have pleasing personality, excellent in communication and English skills.

ผู้สมัครต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม และเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษค่ะ

ผู้สัมภาษณ์            Do you have any plans to continue your education.

คุณมีแผนที่จะศึกษาต่อหรือเปล่าครับ

ผู้สมัคร                   Certainly. But at present, I want to work.

แน่นอนค่ะ แต่ตอนนี้ดิฉันอยากทำงานก่อนนะค่ะ

ผู้สัมภาษณ์            Are you married.

คุณแต่งงานหรือยัง

ผู้สมัคร                   No, I’m not married yet.

ดิฉันยังไม่แต่งงานค่ะ

ผู้สัมภาษณ์            Tell me , why should I hire you?

บอกผมได้ไหม ว่าทำไมผมจึงต้องรับคุณเข้าทำงาน

ผู้สมัคร                   I can speak well both English and Chinese and a little Japanese.

ดิฉันสามารถพูดได้ดีทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน อีกท้งพูดภาษาญี่ปุ่นได้นิดหน่อย

ผู้สมัคร                   Moreover, I have a good communication skill.

นอกจากนี้ ดิฉันยังมีทักษะการสื่อสารที่ดีด้วยค่ะ

ผู้สัมภาษณ์            Maybe there are some questions that you would like to ask me.

บางทีคุณก็อาจมีคำถามอยากถามผม

ผู้สมัคร                   Of course. How do you evaluate your employees?

ค่ะ คุณมีการประเมินพนักงานอย่างไรคะ

ผู้สัมภาษณ์            We’ll look at comments from customers about your service,

เราจะดูจากความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับการบริการของคุณ

ผู้สัมภาษณ์            greeting, personality, temper control, and some advices.

การต้อนรับ บุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ์ และการให้คำแนะนำต่างๆ ของคุณที่มีต่อลูกค้าครับ

ผู้สมัคร                   I see.

เข้าใจแล้วค่ะ

ผู้สัมภาษณ์            We’ll get in touch with you. Goodbye.

แล้วเราจะติดต่อกลับไปหาคุณ สวสดีครับ

ผู้สมัคร                   Thank you. Goodbye.

ขอบคุณค่ะ สวสดีค่ะ

ผู้สัมภาษณ์            Thanks for coming today Miss. Ann.

ขอบคุณที่มาในวันนี้ครับคุณสุนิสา

About jadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *